Rujak Curek Dikrokoti

Yen mlaku-mlaku menyang Sumenep (Madura) akeh pemandangan sing bisa dideleng. Ana Kraton Sumenep, pesareyan raja-raja Sumenep Astana Siti Inggil, uga pantai Lombang sing endah. Aja lali ngincipi masakan khase sing neng kutha liyane ora ana.

Salah siji panganan khas Sumenep sing wis suwe disenengi wargane yaiku rujak curek. Rujak curek iki didol turut kampung. Yen rujak umume isine maneka werna woh-wohan, lonthong, kikil, janganan, lan liya-liyane diirisi lan diulet dadi siji karo bumbune, ning rujak curek seje. Bahane mung timun wutuh, jerone dikrowok diiseni bumbu rujak. Carane mangan uga beda, ora diwadhahi piring utawa pincuk, ning langsung dikrokoti. Bumbune disiapake dhisik, yakuwi kacang cina sing wis digoreng sak kulite, lombok, uyah, gula abang, lan petis Medura. Kabeh bumbu iki diuleg nganti lembut. Timun sing wis diumbah dibolongi saka pucuk, isine ditokake diseleh neng layah isi bumbu mau. Isi timun diurap karo bumbu, dilebokake maneh menyang jero timun. Terus timun isi bumbu mau dikrokoti.

Salah sijining bakul rujak curek sing ditemoni JB yaiku ibu Tri Handayani sing dodolan ing ngarepe omahe ing Jl. KH Sajad 172 Sumenep. Bu Tri sing asli saka Banyuwangi kuwi dodolan rujak wiwit pitung taun kepungkur. Jare diarani rujak curek merga carane nggawe diurek-urek. Wiwit kapan mulai ana sing dodolan rujak curek? Bu Tri ora ngerti, ning ing Kabupaten Sumenep ing kampung-kampung lan desa-desa akeh wong dodolan. Apa maneh Sumenep kuwi penghasil timun. “Timun Sumenep karo timun dhaerah liya rasane seje. Luwih enak, renyah, lan luwih awet ora cepet bosok,” kandhane. Miturut Bu Tri sing seneng tuku rujak curek kuwi umume bocah-bocah lan para remaja. “Yen bocah-bocah istirahat sekolah utawa mulih sekolah akeh sing padha tuku, dipangan karo mlaku utawa dolanan karo kancane.”

Regane rujak curek gumanthung gedhe-cilike timun. Yen timun cilik regane Rp 500, sedhengan Rp 750, lan sing gedhe Rp 1000. Olehe dodolan rujak sedina rata-rata entuk dhuwit Rp 40.000 nganti Rp 60.000. “Rujak curek kuwi mung salah sijining pilihan saka maneka warna rujak uleg sing wis ana,” jarene Bu Tri klawan grapyak.

Ature: Endang Irowati
Sumber: Jaya Baya, 41/LX, 11-17 Juni 2006

Explore posts in the same categories: Kuliner, Madura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: